Může pomoci při myomech „déčko“ a zelený čaj?

Děložní myomy jsou nejčastěji nezhoubné nádory těla dělohy u žen v plodném věku. Jsou nejčastějším důvodem hysterektomie, operačního zákroku, při kterém se odstraní děloha. Průměrný věk žen trpících myomy je 39 let a typickým příznakem, který výskyt myomů doprovází, je silná menstruace.

V případě rozhodování se pro léčbu hraje roli umístění myomů, věk pacientky, a zejména fakt, zda ještě chce mít děti.

Existuje rostoucí počet důkazů o výskytu nízkých hladin vitamínu D v krvi u žen s myomy. Deficit vitaminu D se tedy považuje za jeden z hlavních rizikových faktorů vzniku děložních myomů. Dokázala to i metaanalýza, kam bylo zahrnuto devět studií s celkovým počtem 1 930 účastnic. I proto se o déčku uvažuje jako o slibném a bezpečném prostředku při zmenšování velikosti myomů, resp. při prevenci jejich návratu (po myomektomii, odstranění myomů).

Kromě toho se provádějí studie s potravinovými doplňky obsahujícími extrakt ze zeleného čaje. O zeleném čaji je známo, že obsahuje tzv. katechiny, z nich slibný je tzv. katechiny. epigalokatechin galát se zkratkou EGCG. O pozitivních účincích pravidelného pití (v Asii běžných tři až deset šálků denně) zeleného čaje na ženské reprodukční zdraví existuje již mnoho informací, týkající se pozitivního efektu na endometriózu, na syndrom polycystických vaječníků, na dysmenoreu (bolestivou menstruaci). Proto se logicky studie zaměřují také na myomy a možnost jejich zmenšení – zejména u žen před menopauzou s nepříjemnými příznaky, které mají omezené možnosti terapie.

Rizikové faktory pro vznik a růst myomů

Rasa: Afroameričanky mají myomy 2–3krát častěji než bělošky

Věk: Ženy ve věku 40 až 60 let mají myomy 10krát častěji než 20–30leté

Časný nástup menstruace: Před 10. rokem života

Dědičnost: Prvostupňová příbuzná ženy s myomem má 2,5násobně zvýšené riziko

Nedostatek vitamínu D: zvyšuje riziko

Obezita: Každý přírůstek o 10 kg zvyšuje riziko o 21 %

Vysoký krevní tlak: Vyšší BMI (index tělesné hmotnosti) a hypertenze (zvyšuje riziko 4-násobně)

Ve dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, randomizované klinické studii bylo 39 pacientek v reprodukčním věku, které měly alespoň jeden myom větší než 2 cm. Užívaly denní léčbu 800 mg extraktu ze zeleného čaje (45 % EGCG) nebo placebo (čili látku bez předpokládaného účinku, 800 mg hnědé rýže) po dobu čtyř měsíců. Ve skupině s placebem se objem myomů během studie zvýšil, zatímco pacientky užívající extrakt ze zeleného čaje vykazovaly významné snížení objemu myomů a také se snížila závažnost jejich příznaků (např. ve formě anémie, chudokrevnosti). Studie byla publikována v Mezinárodním časopise pro ženské zdraví (International Journal of Women’s Health).

HPV pozitivní? A co teď?
Další studie na 30 ženách byla publikována v Evropském review pro medicínské a farmakologické vědy (European review for Medical and Phamacological Sciences). Jedna skupina žen byla obdržena 25 mikrogramů vitaminu D a 150 mg EGCG plus 5 mg vitaminu B6 po dobu čtyř měsíců. Druhá skupina neobdržela žádnou léčbu (jako kontrola) během stejného období. V aktivní skupině celkový objem myomu se snížil téměř o 35 %, zatímco v kontrolní skupině došlo k nárůstu objemu. Bylo také hlášeno zlepšení kvality života u žen užívajících „déčko“, EGCG a B6 spojených se snížením závažnosti příznaků.

tea cup with tea leaves

I v roce 2021 se uskutečnila další studie na 43 pacientkách. Aktivní skupině bylo podáváno 300 mg EGCG plus 2000 IU (mezinárodních jednotek) vitaminu D plus 10 mg vitaminu B6. V této skupině se zmenšil objem myomů, zatímco v kontrolní skupině zůstal nezměněn. Menstruační krvácení a anémie se zlepšily jen u žen v aktivní skupině. Podobných studií je více a jsou publikovány v Gynekologické endokrinologii a podobně. Potravinové doplňky samozřejmě nejsou uznány jako léky a nejde o studie na tisících pacientek. Užívání vitamínu D, B6 a extraktu ze zeleného čaje ve výživových doplňcích s dostatečnou dávkou těchto látek však na rozdíl od jiné léčby myomů nemá hormonální charakter a nežádoucí účinky.

Na našem trhu je dostupných několik produktů s extraktem zeleného čaje (např. EGCG EXTRA nebo DUOGEN), také produkty s obsahem 2000 IU vitamínu D (BIOMIN K2 D3 PREMIUM, DeVIT, Megadéčko, GS extra strong vitamín D3, Terezie vitamín D3 a jiné) .

Novinkou na trhu je produkt HPVIRIN kombinující extrakt zeleného čaje a EGCG, vitamín D 2000 IU spolu s dalšími látkami – extrakty brokolice, skořice, pepře, čtyř medicinálních hub, vitamínů a minerálů v jednom.

Přestože může být postoj některých gynekologů ke přírodním látkám skeptický, za několik měsíců trvající „zkoušku“ bez rizika to ženě určitě stojí.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram