Důchody čeká prudký nárůst. Bude dvouciferný?

Každoročně v lednu Sociální pojišťovna zvyšuje důchody o tzv. pojišťovně. valorizaci. V lednu letošního roku se poprvé zvyšovaly jen o tvz. důchodcovskou inflaci, tedy o spotřební koš penzistů. Penze tak vzrostly jen o 1,3 procenta.

Vzhledem k rychle rostoucí inflaci však penze od ledna příštího roku porostou možná až o dvoucifernou sumu. Podle údajů Statistického úřadu totiž v březnu rostla inflace za domácnosti zaměstnanců o 10,3 %, za nízkopříjmové domácnosti o 10,4 %, za domácnosti důchodců o 11,2 %. V souhrnu za tři měsíce roku 2022 se spotřebitelské ceny meziročně průměrně zvýšily o 9,3 % (za domácnosti zaměstnanců o 9,2 %, za nízkopříjmové domácnosti o 9,2 %, za domácnosti důchodců o 10,1 %).

To, že důchody čeká na příští rok prudký nárůst, avizovala už v únoru Rada pro rozpočtovou odpovědnost. „Obecně platí, že sociální dávky i důchody mají být plně chráněny vůči zvyšování cenové hladiny. Slovenský valorizační mechanismus je založen na systému, kde se důchody upravují podle tzv. . důchodové inflace, tedy inflace měřené spotřebním košem vyjadřujícím spotřebu důchodců. Tímto způsobem také poskytuje plnou ochranu před inflací, ale ne „v reálném čase“. Pro výpočet valorizace se totiž nepoužívá meziroční srovnání cen za právě skončený rok, ale průměr za první pololetí předchozího. To znamená v případě nárůstu inflace více než roční posun jejich valorizace, až po kterém dojde plně k ochraně důchodů vůči inflaci. Symetricky, v případě poklesu inflace, naopak důchody rostou rychleji, než by měly na základě inflace,“ uvedla rada.

Cropped shot of a senior couple sitting together and going through their finances at home
  1. důchod: Dostanou ho penzisté v létě celý či jen polovinu?
    Letošní nízký růst důchodů vychází z inflace z prvního pololetí loňského roku. Růst cen, který začal ve druhém pololetí, a růst cen v prvním pololetí letošního roku se tak projeví v růstu důchodů až v příštím roce. Budoucoročná valorizace důchodů by proto měla být vyšší než inflace. Z pohledu výdajů Sociální pojišťovny to bude letos znamenat přibližně 100 milionů. eur, následující rok by výdaje na zvyšování důchodů měly vzrůst na rekordních 700 milionů. eur (a 500 mil. v roce 2024).

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram