Máte-li zdravotní postižení, můžete dostat příspěvek. Nárok na něj však nemáte

Kdo je vlastně těžce zdravotně postiženou osobou? Člověk, který je dlouhodobě tělesně nebo duševně znevýhodněn, přičemž obtížné zdravotní postižení je postižení s omezením tělesných a smyslových nebo duševních schopností minimálně 50 %. Rozsah těchto nedostatků určuje takzvaná míra funkční poruchy, která se přiřazuje každému onemocnění individuálně a vyjadřuje se v procentech.

Typy zdravotního postižení

Young woman fell on stairs. Broken leg in an orthosis and crutches. Disabled person . Life insurance

Tělesné postižení – postižení pohybových orgánů, trpí jím lidé se sníženou pohyblivostí.
Zrakové postižení – trvalé poruchy zraku (nevidící, slabozraké, částečně nevidomé osoby a osoby s poruchami bipolárního vidění).
Sluchové postižení – poruchy sluchu (částečně nebo zcela neslyšící).
Chronické nemoci a postižení – nevyléčitelná onemocnění typu cukrovka, celiakie, hemofilie, roztroušená skleróza a pod.
Mentální postižení – trvale snížené rozumové schopnosti způsobující zhoršenou výměnu informací s okolím, problémy se samoobslužnými činnostmi, případně určitými situacemi ve společnosti.
Psychické postižení – nevyléčitelná psychická onemocnění postihující citovou stránku, prožívání, chování, přičemž intelekt postižených zůstává nepoškozený.
Kombinovaná zdravotní postižení – několik druhů postižení najednou.
muž, invalid, invalidní vozík, trouba

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram